Nodier Emag VSC 200 CNC 2 도끼

5352
브랜드: Nodier Emag
모델: VSC 200 CNC
연도: 1997
일련 번호:
5352
Nodier Emag VSC 200 CNC 2 도끼
브랜드: Nodier Emag
모델: VSC 200 CNC
연도: 1997
일련 번호:

특성


- Maxi machining diameter : 290 [mm]
- Chuck diameter : 200 [mm]
- Strokes X x Z : 500 x 200 [mm]

장비


- CNC Siemens 840 C control
- Cooling tank with pump